Katers / Kastraten

Eur. Pr. Yorick Barn av Norge /
Rocky

Rocky is overleden op 12-06-2007Pr. Olav av Jøngenorge / Smoky

Smoky is overleden op 18-09-2009

Thunder av Jøngenorge /
Sunny

Sunny is overleden op 10-09-2012Gizmo av Jøngenorge / Grizly

START